Aktuális
Rendezvényeink
Doktori védéseink
Doktoranduszaink
Hasznos információk
Letöltés
Szabályzatok
Elérhetőség

Tudományos figyelő
Tudományos figyelő

Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. In: (Varga István szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János. II. 538 p., 365 – 376. p. ISBN 978 963 312 176 4
-Szabó Imre-
Budapest, 2013.
Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó

A választottbíráskodás hazai fejlődése és a polgári perrendtartás rekodifikációja. In: (Nagy Csongor István szerk.) Liber Amicorum János Martonyi. Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére. 400 p. 118-127. p. ISBN 978 963 258 224 5
-Szabó Imre-
Budapest, 2014
Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Inheritance c. előadás
--
The Uiversity of Edinburgh, Law School, 2014. 06. 13.
Kötet/Folyóirat: The Oxford Handbook of Roman Law and Society

Tovább>>

Főoldal > Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Tudományos figyelő

Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. In: (Varga István szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János. II. 538 p., 365 – 376. p. ISBN 978 963 312 176 4
-Szabó Imre-
Budapest, 2013.
Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó

A választottbíráskodás hazai fejlődése és a polgári perrendtartás rekodifikációja. In: (Nagy Csongor István szerk.) Liber Amicorum János Martonyi. Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére. 400 p. 118-127. p. ISBN 978 963 258 224 5
-Szabó Imre-
Budapest, 2014
Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Inheritance c. előadás
--
The Uiversity of Edinburgh, Law School, 2014. 06. 13.
Kötet/Folyóirat: The Oxford Handbook of Roman Law and Society

Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. In: (Varga István szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János. II. 538 p., 365 – 376. p. ISBN 978 963 312 176 4
-Szabó Imre-
Budapest, 2013.
Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó

A választottbíráskodás hazai fejlődése és a polgári perrendtartás rekodifikációja. In: (Nagy Csongor István szerk.) Liber Amicorum János Martonyi. Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére. 400 p. 118-127. p. ISBN 978 963 258 224 5
-Szabó Imre-
Budapest, 2014
Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Inheritance c. előadás
--
The Uiversity of Edinburgh, Law School, 2014. 06. 13.
Kötet/Folyóirat: The Oxford Handbook of Roman Law and Society

„Accounting in Roman Banking” c. előadás
--
The Uiversity of Edinburgh, Law School, 2014. 05. 30.
Kötet/Folyóirat:

A szerződés felfogása a görög és római jogi kultúrában c. előadás
--
MTA, Budapest, 2014. 05. 23.
Kötet/Folyóirat: Obligatio est iuris vinculum. A római kötelmi jog és annak hatása a modern jogokra c. konferencia

Das Problem des wachsamen Gesetzes: Eine neue Rechtsfigur im alten Licht
--
233-246, 2014
Kötet/Folyóirat: Constans et Perpetua Voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám

Urkunden in Briefform: Chirographum und Epistula im römischen Privatrecht
--
219-237, 2013
Kötet/Folyóirat: The Letter. Law, State, Society and the Epistolary Format in The Ancient World

Treaty Interpretation by Relying upon Other International Legal Norms. (Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013).
-Blutman László-
The Hague, 2014.
Kiadó: Eleven International Publishing

A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra
-Blutman László, Csatlós Erzsébet, Schiffner Imola-
Budapest, 2014
Kiadó: HVG-ORAC

Az Európai Unió joga a gyakorlatban
-Blutman László-
Budapest, 2013
Kiadó: HVG-ORAC

- Exclusive Distribution Agreements Exempted under Art. 101(3) TFEU. In: MONTI Giorgio; PARCU Pier Luigi (szerk.) „European networking and training for national competition enforcers (ENTRANCE 2011): selected case notes." EUI Working Paper RSCAS 2013/02
-Gombos Katalin-
Badia Fiesolana, 2013
Kiadó: European University Institute.

"Vormundschaft: Lateinische tabulae und römisches Recht"
-Jakab Éva-
, 2013. november 8, Jeruzsálem, Izrael, konferencia ea.
Kiadó:

"Von Eiden, Wasseruhren und Klappstühlen - Gerichtsförmige Verfahren und Konfliktlösung vom Reich der Achaemiden bis zum römischen Prinzipat" szeminárium vezetés
-Jakab Éva-
, 2013. október 1 - november 30, Frankfurt a.M., Németország
Kiadó:

Görögország, Internationales Treffen der Jungen Romanisten, Szekció-vezetés
-Jakab Éva-
, 2013. szeptember 26-29. Thessaloniki
Kiadó:

"Horrea - Letting of Storehouses"
-Jakab Éva-
, 2013. szeptember 19, Debrecen, Római Jogász konferencia, ea.
Kiadó:

"Versteigerungen im Prolemaeischen Aegyten - im Kontext"
-Jakab Éva-
, 2013. szeptember 12, Salzburg, SIHDA, konferencia ea.
Kiadó:

"Sale by auction in Ptolemaic Egypt"
-Jakab Éva-
, 2013. augusztus 28, Harvard University, Cambridge, MA, USA, konferencia ea.
Kiadó:

"Frauen und Freigelassene in den tabulae"
-Jakab Éva-
, 2013. június 22, Tübingen, nemzetközi szeminárium ea.
Kiadó:

Ownership on agrarian land - an unlimited right?
-Jakab Éva-
, 2013. június 8. Edinburgh, Egyesült Királyság, konferencia ea.
Kiadó:

"An der Donau - (Rechts)Geschichten
-Jakab Éva-
, 2013. június 14, Belgrád, Szerbia, Humboldt-Kolleg, konferencia ea.
Kiadó:

"Ownership on agrarian land: an unlimited right?"
--
, 2013. május 15. Pretoria, Dél-Afrikai Köztársaság, konferencia ea.
Kötet/Folyóirat:

A zsidó jogrendszer alapjai
-Heka László-
Szeged, 2009
Kiadó: Pólay Elemér Alapítvány

A szláv államok jogrendszerei
-Heka László-
Szeged, 2008
Kiadó: JATEPress

Így volt.
-Heka László-
Pélmonostor, 2007
Kiadó: Magyar Egyesületek Szövetsége

A szláv népek joga I. rész. A szokásjogtól a törvénykezésig.
-Heka László-
Szeged, 2006
Kiadó: Pólay Elemér Alapítvány

Szerbia állam- és jogtörténete
-Heka László-
Szeged, 2005
Kiadó: Bába Kiadó

A gazdasági szabadság elvesztésének kormánya: a magyar gazdaság helyzete a szabadságharc két éve után
--
pp. 96-121., 2012. Budapest: József Attila Alapítvány
Kötet/Folyóirat: Kisiklott forradalom: Tanulmánykötet a második Orbán-kormány második évéről

Ünnepi e-könyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára
-Katona Tamás (szerk.)-
Szeged, 2012.
Kiadó: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

A monetáris sterilizáció hatékonysága és költségei Kínában
--
pp. 164-188., 2012.
Kötet/Folyóirat: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 59

Vállalkozásoktatás a felsőoktatásban: lehetőségek és remények,
-Imreh-Tóth Mónika, Imreh Szabolcs, Prónay Szabolcs, Vilmányi Márton, Lukovics Miklós, Kovács Péter-
Szeged, 2012.
Kiadó: JATEPress, Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság, pp. 239-250. (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei)

Regionális sajátosságok a fogyasztók szabadidős aktivitásában, vásárlási és márkapreferenciáiban, Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság
-Veres Zoltán, Andics Jenő, Hetesi Erzsébet, Prónay Szabolcs, Kovács Péter, Hlédik Erika, Vajda Beáta-
Szeged, 2012.
Kiadó: JATEPress, pp. 354-377. (SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei)

Beszámoló az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának Statisztikai Tudományos Albizottságának üléséről
--
pp. 535-538. , 2013.
Kötet/Folyóirat: STATISZTIKAI SZEMLE 5

Financial literacy of hungarian teenagers
--
pp. 248-254., Magyarország, 2011.11.04-2011.11.05.
Kötet/Folyóirat: Proceedings of the "Scientific Management" and Management Science Today International Scientific Conference

Forsítás - Jerome Frank: Pszichológiai megközelítések
--
71-79., 2006
Kötet/Folyóirat: Válogatás Jerome Frank műveiből

Forsítás - Jerome Frank: Az esküdtszék
--
101-119, 2006
Kötet/Folyóirat: Válogatás Jerome Frank műveiből

Forsítás - Jerome Frank: A jogi oktatás
--
140-161., 2006
Kötet/Folyóirat: Válogatás Jerome Frank műveiből

"As luck would have it..." Fairness in the Distribution of Cases and Judicial Independence
--
52-62., 2013
Kötet/Folyóirat: Comparative Analysis of Fair Trial in Light of Judicial Independence

"Fair" Selection of Judges in a Modern Democracy
--
25-51., 2013
Kötet/Folyóirat: Comparative Analysis of Fair Trial in Light of Judicial Independence

Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúságát illetően Magyarországon
--
53-65., 2012
Kötet/Folyóirat: Jogszociológiai Előadások Egyetemi Jegyzet

Az iszlám jog alapjai
--
239-320., 2012
Kötet/Folyóirat: A jogrendszerek világa

Az Egyesült Államok jogrendszere
--
71-112., 2012
Kötet/Folyóirat: A jogrendszerek világa

Az angol jog vázlata
--
19-54., 2012
Kötet/Folyóirat: A jogrendszerek világa

Az összehasonlító jog tudományának kialakulása - A klasszifikáció problémái
--
8-18, 2012
Kötet/Folyóirat: A jogrendszerek világa

The selection of judges: a comparative analysis
--
90-108., 2012
Kötet/Folyóirat: Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law

The development of comparative law as a branch of jurisprudence and the issues of classification
--
4-12., 2012
Kötet/Folyóirat: Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law

Az angol bírák "megfegyelmezése" a 21. században
--
80-87., 2012
Kötet/Folyóirat: Pro Futuro 2012/1.

"Jogeszmélet", avagy rendhagyó gondolatok a jogelmélet-oktatás módszertani problémáiról
--
7-10, 2011
Kötet/Folyóirat: Iustum Aequum Salutare. VII 2011/3

A bírák kiválasztása, a tisztességes eljárás és a politika. A pártatlanság megdönthető vélelme
--
39-62., 2011
Kötet/Folyóirat: A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika

Die Vergleichsanalyse der konstitutionellen Lage der Recht sprechenden Gewalt und deren einzelner Grundsätze
--
Szeged, 2011
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tom.1. fasc.1

Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúságát illetően Magyarországon 2003 és 2005 között
--
125-147., 2010
Kötet/Folyóirat: Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében

Az Egyesült Államok jogrendszere
--
47-58., 2007
Kötet/Folyóirat: Betekintés a jogrendszerek világába

Az angol jog vázlata
--
18-47., 2007
Kötet/Folyóirat: Betekintés a jogrendszerek világába

Az összehasonlító jog tudományának kialakulása. A klasszifikáció problémái
--
9-18., 2007
Kötet/Folyóirat: Betekintés a jogrendszerek világába

A tisztességes eljáráshoz való jogról
--
374-376., 2006
Kötet/Folyóirat: A mi alkotmányunk

Reforming the Hungarian lay justice system
--
1-13., 2006
Kötet/Folyóirat: Theatrum legale mundi. Symbola Cs. Varga Oblata

Az igazságszolgáltató hatalom alkotmányos helyzetének és egyes alapelveinek összehasonlító vizsgálata
--
163-209., 2006
Kötet/Folyóirat: Összehasonlító alkotmányjog

Legal transplant, law import, normative optimism and pessimism
--
8, 2007
Kötet/Folyóirat: The transformation of the Hungarian legal order

Jogátültetés, normatív optimizmus és pesszimizmus
--
1035-1039, 2007
Kötet/Folyóirat: A magyar jogrendszer átalakulása 1985/1990-2005 II.

Intuitív jogösszehasonlítás és neoanalitikai jegelmélet
--
39-65., 2005
Kötet/Folyóirat: Ius unum, lex multiplex. Liber amicorum. Studia Z. Péteri dedicata

Some aspects of legal training in Hungary
--
Toledo, 2005
Kötet/Folyóirat: The University of Toledo Law Review Vol. 37. 2005

Eugen Ehrlich és a jogszociológia
--
137.-151., 2005
Kötet/Folyóirat: Loss Sándor emlékkönyv

Comparative Analysis of Fair Trial in Light of Judicial Independence
-Badó Attila (szerk.)-
Berlin, Heidelberg,Dordrecht, New York, 2013
Kiadó: Springer

A jogrendszerek világa
-Badó Attila-Bencze Mátyás-Bóka János-Mezei Péter-
Szeged, 2012
Kiadó: Pro Talentis Universitatis Alapítvány

Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law
-Badó Attila (szerk.)-
Szeged, 2012
Kiadó: Pro Talentis Universitatis Foundation

A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika
-Badó Attila (szerk.)-
Budapest, 2011
Kiadó: Gondolat

Betekintés a jogrendszerek világába
-Badó Attila-Bencz Mátyás-
Szeged, 2007
Kiadó: Studio Batiq

Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban
-Trócsányi László-Badó Attila -
Budapest, 2005
Kiadó: KJK Kerszöv.

Válogatás Jerome Frank műveiből
-Badó Attila (szerk.)-
Budapest, 2006
Kiadó: Szent István Társulat

A statisztika alkalmazása a különféle tudományterületeken I.: Közgazdaságtan és gazdálkodástudomány.
--
, MTA Statisztikai Tudományos Albizottsága (STAB), 2013. február 28.
Kötet/Folyóirat:

A statisztikai jártásság megközelítései, modelljei. A (felső)oktatás szerepe
--
, MTA Statisztikai Tudományos Albizottsága (STAB), 2013. október 1.
Kötet/Folyóirat:

Figures of the Ethnic Hungarians in Vojvodina
--
645-658., Újvidék, Szerbia, 2012.12.15
Kötet/Folyóirat: Harmonizaciǰa srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske uniǰe = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law

Népességcsökkenés a közép- és kelet-európai EU-tagállamokban (különös tekintettel hazánkra), a válság hatásai, prognózisok
--
288-308., 2012.
Kötet/Folyóirat: Ünnepi e-könyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára

A Belügyminisztérium SZER-képe 1955-ben
--
170-211, 1999
Kötet/Folyóirat: MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 44.

Az állami erőszak depolitizálásáról - 1989
--
53-66, 1999
Kötet/Folyóirat: BELÜGYI SZEMLE 47.

Az államiság értékeinek újraforgalmazása a rendszerváltás vitáiban
--
3-54, 2001
Kötet/Folyóirat: ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE SECTIO JURIDICA ET POLITICA 59.

A proletárdiktatúra államvédelmi funkcióinak változásai az első Nagy Imre-kormány idején
--
3-91, 2002
Kötet/Folyóirat: ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE SECTIO JURIDICA ET POLITICA 62.

"Az osztályharc szellemében társadalmi egység nem fog kifejlődni" - Az ellenzéki sajtó kezdetei az ötvenes években - Orwell ürügyén
--
8-22, 2003
Kötet/Folyóirat: BESZÉLŐ 8.

A szocialista állam és professzora: Széljegyzetek Antalffy György portréjához
--
1-25, 2003
Kötet/Folyóirat: JOGELMÉLETI SZEMLE 4.

Az állambiztonságtól a nemzetvédelemig
--
3-92, 2003
Kötet/Folyóirat: ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE SECTIO JURIDICA ET POLITICA 63.

Az utolsó SZER-per 1967-ben
--
78-93, 2003
Kötet/Folyóirat: BESZÉLŐ 8

Az állambiztonsági szervek politológiai kutatásainak kérdéséhez
--
3-137, 2004
Kötet/Folyóirat: ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE SECTIO JURIDICA ET POLITICA 17

Állambiztonság és pszichológia
--
48-65, 2005
Kötet/Folyóirat: BESZÉLŐ 10.

Documents on the dictatorship and the cold war in the hungarian archives : the case of RFE
--
3-96, 2005
Kötet/Folyóirat: ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE SECTIO JURIDICA ET POLITICA 67.

"A nemzeti felkelésről megkezdett dokumentumfilmet folytatni kell ..."
--
50-58, 2006
Kötet/Folyóirat: BESZÉLŐ 11.

A "Duna-gate" ügy jelentősége a rendszerváltás történelmében:Politológiai értelmezési lehetőségek
--
3-131, 2006
Kötet/Folyóirat: ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE SECTIO JURIDICA ET POLITICA 68.

Ismeretlen szamizdat lap a megtorlás éveiből
--
63-80, 2006
Kötet/Folyóirat: BESZÉLŐ 11.

Nagy Imre illegális könyve
--
79-83, 2006
Kötet/Folyóirat: SZEGEDI MŰHELY - VÁROSTÖRTÉNETI SZEMLE 16.

Volt egyszer egy rendszerváltás - Az első rendszerváltás-monográfia
--
65-70, 2006
Kötet/Folyóirat: Beszélő 12.

A Fekete Doboz - 20 éve
--
90-100, 2007
Kötet/Folyóirat: Beszélő 12.

A titkosszolgálatok a politikában és a politológiában
--
3-235, 2007
Kötet/Folyóirat: ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE 70.

A titkosszolgálatok titoktalanításáról
--
129-152, 2007
Kötet/Folyóirat: POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 16.

Egy meghiúsult törvényalkotási kezdeményezés 1989-ből.: Az állam- és közbiztonsági törvény szabályozási elveire vonatkozó javaslat
--
113-139, 2007
Kötet/Folyóirat: DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1.

How to Consolidate the Secret Services in East-Europe after the Transition
--
106-116, 2007
Kötet/Folyóirat: Regio 7.

"Out of Romania!" Reasons and Methods as Reflected in State Security Documents 1987-1989
--
8-66, 2008
Kötet/Folyóirat: Regio 8.

A magyar politikai vezetés és a Közös Piac korai időszaka
--
85-113, 2008
Kötet/Folyóirat: DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2.

Ethics and Politics of Memory in Universities from Romania, Hungary
--
14-29, 2008
Kötet/Folyóirat: Curriculum Resource Center at the Central European University

Nagy Imre tamizdat
--
94-108, 2008
Kötet/Folyóirat: DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 4.

Why the files of the security services have remained secret
--
158-164, 2008
Kötet/Folyóirat: Regio 8.

"Lakitelken együttműködési szándék jött, az ellenzék soraiban zavar
--
38-49, 2009
Kötet/Folyóirat: Beszélő 14.

A "tiltott"-ból a "tűrt"-ben - A Szabad Európa Rádió és a rendszerváltás
--
35-49, 2009
Kötet/Folyóirat: Beszélő 14.

A magyar - román viszony problématörténetéből az 1980-as években
--
463-522, 2009
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tom. 72.

A törvényesség és az alkotmány kategóriái az állambiztonság fogalomkörében
--
751-781, 2010
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tom. 73.

Az állambiztonság a nemzetbiztonságban: a titkos szolgálati átalakulás
--
164-183, 2010
Kötet/Folyóirat: DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT

Rendszerváltás a magyar titkosszolgálatoknál: Az első évtized sajtómegjelenései
--
117-122, 2010
Kötet/Folyóirat: MŰHELYMUNKÁK - GEOPOLITIKAI TANÁCS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

A politikai átalakulás és a titkosszolgálatok változásainak kapcsolata az újabb források tükrében
--
52-139, 2011
Kötet/Folyóirat: DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT

Pallagi Ferenc meghallgatása az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának 1990. július 19-i ülésén
--
1-41, 2011
Kötet/Folyóirat: Betekintő

Tensions without Solutions: Romanian-Hungarian Relations, 1987-89
--
7-47, 2011
Kötet/Folyóirat: SRPSKA POLITICKA MISAO / SERBIAN POLITICAL THOUGHT

A titkosszolgálatok parlamenti ellenőrzése az 1990-es választások előtt és után
--
169-210, 2012
Kötet/Folyóirat: FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA

Ellenségkép-modellek a hidegháború időszakában
--
1-11, 2012
Kötet/Folyóirat: DE IURISPRUDENTIA ET IURE PUBLICO: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT

Források a politikai pszichológia tanulmányozásához
-Révész Béla-
Szeged, 2001
Kiadó: JATEPress

Források a titkosszolgálatok politológiai tanulmányozásához
-Révész Béla-
Szeged, 2010
Kiadó: JATEPress - Szegedi Egyetemi Kiadó

Bevezetés az állam- és jogtudományokba
-Révész Béla-
Szeged, 1983
Kiadó: JATE ÁJTK

Szerkesztőség a Gát utcában: Nemzeti Híradó : 1957-1958
-Révész Béla-
Budapest, 2006
Kiadó: Ráday Könyvesház

Képes filmkatalógus.: Fekete Doboz 1988-2008
-Révész Béla - Elbert Márta-
Budapest, 2008
Kiadó: Fekete Doboz Alapítvány

A moszkvai levelezés, 1956-58: Lapok Hegedűs András volt miniszterelnök
-Révész Béla-
Budapest, 2012
Kiadó: Stencil Kulturális Alapítvány

Közművelődési kapcsolatok
--
, 2013. szeptember 26. 9.00-15.30
Kötet/Folyóirat: Könyvtárak partnerkapcsolatai című regionális konferencia

The Legal Regime of Arctic Ice in International Law
--
136-145., 2010
Kötet/Folyóirat: European Legal Studies and Research, International Conference of PhD Students in Law, Timisoara, April 2010 Conference Volume II. (ed: Radu I Motica; Lucian Bercea; Viorel Pasca)

40. Environmental Unilateralism in the Arctic in a Human Rights Approach
--
10-17., 2010
Kötet/Folyóirat: Second International Forum „Rule of Law and Human Rights” Kyiv, Ukrajna, Conference Volume.

An Icy Question: The Possibility of Governing Arctic Sea Ice
--
29-44., 2010
Kötet/Folyóirat: Jurnalul de Studii Juridice /Journal of Legal Studies/ Revue d’études juridique, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi Facultatea de Drept, Anul V. Nr. 1-2/2010.

Hajózás az Arktiszon: az Északnyugati-átjáró jogi helyzete
--
59-74., 2010
Kötet/Folyóirat: XI. RODOSZ Konferenciakötet. Társadalomtudományok (szerk. Székely Tünde)

L’Arctique: la place des batailles de droit international
--
187-197., 2011
Kötet/Folyóirat: European Legal Studies and Research, International Conference of PhD Students in Law, Timisoara, April 2011, Conference Volume (eds: Radu I Motica; Lucian Bercea; Viorel Pasca),

Stirring up the Hornets´ Nest: China and the Sea Routes of the Arctic
--
87-99., 2011
Kötet/Folyóirat: Contemporary European Studies 2011/1. szám

Sovereignty Issues in the Arctic with a New Player from Asia: China’s Influence on the Future of the Arctic
--
191-209., 2011
Kötet/Folyóirat: Journal of East-European and Asian Studies, Vol. 2. No 2.

International Law in the Practice of the Hungarian Constitutional Court
--
629-643., 2013
Kötet/Folyóirat: Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Thematic Collection of Papers, Faculty of Law Novi Sad, Publishing Center, Novi Sad,

Protection of the Environment in the Arctic: the Future in Unilateralism?
--
66-79., 2010.
Kötet/Folyóirat: Spring Wind 2010 Pécs - Conference Volume (szerk.: Zadravecz Zsófia). Association of Hungarian PhD and DLA Students

The Legal Regime of Unilateral Act of States
--
33-60., 2007
Kötet/Folyóirat: Miskolc Journal of International Law, Vol. 7 No. 1.

Unilateralism and the History of the Law of the Sea: a Continuing Story?
--
http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos42.html, 2010
Kötet/Folyóirat: Jogelméleti Szemle, 2010/2. szám

EU Climate Politics and Energy Questions in the Arctic.
--
1-6., 2010
Kötet/Folyóirat: Conference Volume (ed: Bikvalfi Péter), 7th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Center

The Control of Pollution from Vessels in the Arctic: Formation of a Customary Law or Breaching of International Law?
--
75-82., 2010.
Kötet/Folyóirat: Profectus in litteris II. – Előadások a 7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián, Szerk.: P. Szabó Béla, Szemesi Sándor

L’Union européenne et la gestion civile des crises: l’EU doit/est capable à agir? Partie I. : L’évolution de la gestion civile des crises dans une intégration économique: l’apparition de la Communauté dans les relations internationales
--
http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos44.html, 2010
Kötet/Folyóirat: Jogelméleti Szemle, 2010/4. szám

L’Union européenne et la gestion civile des crises: l’UE doit/est capable à agir? Partie II. La gestion civile des crises en action
--
http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos45.html, 2011
Kötet/Folyóirat: Jogelméleti Szemle, 2011/1. szám

Hot Situation in the Icy North – Security Implications in the Arctic
--
http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos48.html, 2011
Kötet/Folyóirat: Jogelméleti Szemle, 2011/4. szám

Az Arktisz jégvilágának nemzetközi jogi minősítése
--
192-197., 2010
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny 2010/4. szám

Az Arktisz története a területszerzési jogcímek tükrében I.: A kezdetektől az első területszerzési kísérletekig
--
http://www.dieip.hu/2010_1_02.pdf, 2010
Kötet/Folyóirat: De iurisprudentia et iure publico, IV. évfolyam 2010/1. szám

Az Arktisz története a területszerzési jogcímek tükrében II.: A kiaknázási lehetőségek felfedezésétől napjainkig
--
http://www.dieip.hu/2010_2_01.pdf, 2010
Kötet/Folyóirat: De iurisprudentia et iure publico, IV. évfolyam 2010/2. szám.

A fenntartható fejlődés új dimenziója: az Arktisz és az EU
--
http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos41.html, 2010
Kötet/Folyóirat: Jogelméleti Szemle 2010/1. szám

Az egyoldalú állami aktusok nemzetközi jogi helyzete
--
132-158., 2010
Kötet/Folyóirat: Miskolci Jogi Szemle, 5. évfolyam 2010/1. szám

Olajszennyezés az Arktiszon - a felelősség rendezése nemzeti és nemzetközi síkon
--
43-70., 2009
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica - Publicationes Doctorandorum Juridicorum, Tomus IX. Fasciculus 1.

Magyarok Amerikában
--
, 2013. július 6 – július 14.
Kötet/Folyóirat: VI. Történettudományi Találkozó, Hódmezővásárhely

A Délvidék nemzetiségi demográfiai adatai, különös tekintettel a magyarság adataira
--
, 2012. július 24-28.
Kötet/Folyóirat: XIII. Zentai Ifjúsági Játékok , SZTE Nyári Egyeteme

A határon túli magyarság demográfiai adatairól
--
, 2012. július 14-július 22.
Kötet/Folyóirat: V. Történettudományi Találkozó , Hódmezővásárhely

Issues and challenges of statistical literacy and statistics education in higher education
--
pp. 29., Bled, Slovenia 22.09.2013.
Kötet/Folyóirat: Applied Statistics 2013

Issues and challenges of statistical literacy in higher education
--
pp. 1-5, Hong Kong, 2013.08.25-2013.08.30
Kötet/Folyóirat: 59th ISI WOrld Statistics Congress

A közös kül-és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás
--
64-87., http://www.freeweb.hu/kul-vilag/2010/04/csatlos.pdf
Kötet/Folyóirat: Kül-világ 2010/4. szám

A hajók által okozott szennyezés problémája az Arktiszon: Az egyoldalú állami aktusoké a jövő?
--
129-135., 2011
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny 2011/2. szám

Az Európai Unió és a civil válságkezelés
--
http://www.dieip.hu/2011_1_03.pdf, 2011
Kötet/Folyóirat: De iurisprudentia et iure publico, V. Évfolyam, 2011/1.

Az Északi-sarkvidék légterének nemzetközi jogi helyzete
--
http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos46.html, 2011
Kötet/Folyóirat: Jogelméleti Szemle, 2011/2.

A szektorelmélet és az Arktisz. Múlt. Jelen. Jövő?
--
http://www.dieip.hu/2011_3_05.pdf, 2011
Kötet/Folyóirat: De iurisprudentia et iure publico, V. Évfolyam, 2011/2. szám

Enyém, tied, miénk? Fókuszban az Arktisz kontinentális talapzata
--
468-478., 2011
Kötet/Folyóirat: Jogász Doktoranduszok I. Pécsi találkozója, Tanulmánykötet (szerk: Bencsik András, Fülöp Péter)

A kontinentális talapzat határaival kapcsolatos aktuális kihívások az Északi-sarkvidék példáján
--
67-83., 2011
Kötet/Folyóirat: Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga, 2011/1. szám

Montesquieu: A törvények szelleméről – Az Európai Unió a hatalommegosztás elméletének tükrében.
--
43-60, 2011
Kötet/Folyóirat: Jog és Irodalom – Recht und Literatur – Droit et Litterature. Szegedi Jogász Doktorandusz Konferenciák I. (szerk. Varga Norbert) Szeged,

A civil EU-missziók jogi helyzete
--
51-66., 2011
Kötet/Folyóirat: Forvm - Acta Universitatis Szegediensis Publicationes Doctorandorum, I. évfolyam, 2011.

Környezeti katasztrófák: az Arktisz a gazdasági fejlődés oltárán?
--
115-126., 2012.
Kötet/Folyóirat: Természeti és Ipari Katasztrófák. Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében (szerk.: Mezei Péter) Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Szeged,

Gondolatok a közös kül-és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás kapcsolatáról
--
289-297., 2012
Kötet/Folyóirat: Trócsányi László (szerk.): Dikaiosz logosz - Tanulmányok Kovács István tiszteletére, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged

Környezetvédelmi rezsim az Arktiszon
--
http://jesz.ajk.elte.hu/csatlos50.pdf , 2012
Kötet/Folyóirat: Jogelméleti Szemle, 2012/2. szám.

A szuverenitás gyakorlásának nemzetközi közjogban felmerült problémái az Antarktiszon
--
117-132., 2012
Kötet/Folyóirat: Iustum Aequum Salutare, VIII. 2012/1.

Hajózási statisztikák hatása az Északnyugati-átjáró jogi státuszára
--
351-371., 2012
Kötet/Folyóirat: Ünnepi E-könyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára (Szerk.: Prof. Dr. Katona Tamás) Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

A római kor és a középkor tengerjoga
--
http://www.dieip.hu/2012_2_01.pdf, 2012
Kötet/Folyóirat: De iurisprudencia et de iure publico, VI. évfolyam, 2012/3. szám

A Titanic jogi helyzete
--
8-18, 2013
Kötet/Folyóirat: Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga, 2013/1. szám

A hajóroncsok nemzetközi jogi helyzete
--
52-67., 2013
Kötet/Folyóirat: Miskolci Jogi Szemle, VIII. évfolyam, 2013/1. szám

Grotius és a mare liberum koncepciója
--
, 2012
Kötet/Folyóirat: Jogtörténeti Szemle 2012/3. szám

„Szilánkok“ Az állam, belső jogi aktusaiért fennálló nemzetközi jogi felelősség köréből.
--
67-73. old., 2013
Kötet/Folyóirat: Az államok nemzetközi jogi felelőssége- tíz év után In memoriam Nagy Károly (1932-2001)

A nemzetközi szerződések kihirdetéséről. Aggályok, dilemmák
--
207-216. old., 2010
Kötet/Folyóirat: Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára

Levél-féle Bruhács Professzorhoz 70. születésnapjára
--
19-21. old., 2009
Kötet/Folyóirat: Ünnepi Tanulmánykötet Bruhács János Professor Emeritus 70. születésnapjára, Pécs

Az Európai Unió mint különleges nemzetközi szervezet
--
41-56. old., 2009
Kötet/Folyóirat: Budapest, Együtt Európában múlt, jelen, jövő, Luxembourg: az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala

Werden die völkerrechtlichen Dilemmas unserer Gesetzgebung gelöst werden? Ungarn auf der Schwelle in die EU
--
49-58. old., 2006
Kötet/Folyóirat: Pólay Elemér Alapítvány, Szeged

National Report of Hungary, XVIth Quadrennial Congress of Comparative Law Brisbane, Australia July 2002
--
195-206,
Kötet/Folyóirat: Party Autonomy: Constitutional and International Law Limits In Comparative Perspective. George A. Bermann (editor) Jurish Publishing Inc., New York 2005 p

Tanulmány a Nemzetközi Bíróságnak a Gabcikovo-Nagymaros projekt ügyében hozott ítéletének kritikai elemzéséről
--
105. old. + mellékletek, 2003
Kötet/Folyóirat: a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából

Európa joga, a jog Európája; EU tagság – szuverenitás?;
--
50-53. old., 2003. aug.
Kötet/Folyóirat: Szeged, A város folyóirata, 15. évf. 8. szám

Constituion, international treaties, and contract
--
279-289. old., 2002
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica Academiae Scientiarium Hungaricae 3-4/2002

Az ún. státusztörvény és a nemzetközi jog
--
81-91. old., 2002
Kötet/Folyóirat: In memoriam Nagy Károly, Acta Universitatis Szegediensis, Acta Jur. et Pol. Tomus LXI., Fasc. 1-26.

EU-csatlakozás és alkotmányozás
--
, 2001
Kötet/Folyóirat: A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi Jogi Tanszékének kiadványai II.

Az ezredvég kihívásai a nemzetközi jog alapelveivel szemben
--
, 2001
Kötet/Folyóirat: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Jur. et Pol. Tom. LIX., Fasc. 2.,

Alkotmány, nemzetközi szerződés, EU-jog (avagy a közjogi harmonizáció deficit-je)
--
25-32. old. , 2001
Kötet/Folyóirat: Magyarország és Európa az ezredfordulón (Konferencia – Pécs 2001. május 18-19.); Szerk.: Andrássy György, Cseresnyés Ferenc; Studia Europaea, Pécs

A nemzetközi szerződések államon belüli alkalmazásának fő kérdései
--
6-18. old.; 232-240. old., 1994; 2000
Kötet/Folyóirat: Acta Humana, Emberi Jogi Közlemények, 15-16. szám, Nemzetközi jogi szemelvények és dokumentumok; Osiris Kiadó, Bp.

Challenges at the end of the millennium to the principles of international law.
--
77-95. p., 2000
Kötet/Folyóirat: International Law at the turn of the millennium – the Hungarian approach; Pázmány Péter Catholic University, Budapest

A nemzetközi szerződések megszűnésének kérdései a nemzetközi bíróságnak a bős-nagymarosi beruházás ügyében hozott ítéletében
--
81-90. old., 2000
Kötet/Folyóirat: Tanulmányok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára, Szeged Acta Jur. et Pol. Tom. LVIII. Fasc. 1-41.

Magyar Jogi Lexikon
--
16 szócikk, 1999
Kötet/Folyóirat: Magyar Jogi Lexikon

Tanulmányok az Európai Unió jogi intézményei és a jogharmonizáció köréből
--
, 1998
Kötet/Folyóirat: (kiadószerk. és előszó); Szeged, (A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi Jogi Tanszékének kiadványai)

A jogharmonizáció mibenlétéről ...
--
65-72. old., 1998
Kötet/Folyóirat: Útban az Európai Unió felé, Szeged,

Igazságtétel - most már kizárólag a nemzetközi jog alapján?
--
, 1998
Kötet/Folyóirat: Acta Jur. et Pol. Szeged, Tomus LIII. Fasc. 6.

A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonya az új alkotmányban
--
35-73. old., 1997
Kötet/Folyóirat: Nemzetközi jog az új alkotmányban. (Szerk.: Bragyova András) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest

A nemzetközi jog magyar jogrendszerbeli helyének alkotmányos szabályozásáról
--
19-36. old., 1996
Kötet/Folyóirat: Alkotmány és jogtudomány (Tanulmányok), Szeged, Acta Jur. et Pol. Tomus XLVII. Fasc. 1-18

The Relationship of International Law and Domestic Law in Our Constitution - de lege ferenda
--
111-135. old., 1996
Kötet/Folyóirat: Acta Jur. et Pol. Szeged, Tomus XLIX. Fasc. 1-48.

A nemzetközi jog - az Európai Közösségek joga - és az államon belüli jog viszonyáról.
--
13-24 p.,
Kötet/Folyóirat: Európai Jogi Tájékoztató. (Az ELTE és az Igazságügyi Minisztérium közös kiadványa) 1994/1

A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonyáról
--
277-283. old.,
Kötet/Folyóirat: Állam- és Jogtudomány Vol. XXXV. No. 3-4.

A nemzetközi szerződések államon belüli alkalmazásának fő kérdései
--
6-18. old., 1994
Kötet/Folyóirat: Acta Humana No 15-16.

A nemzetközi szerződések érvénytelenségének néhány dogmatikai kérdése
--
73-82. old., 1993
Kötet/Folyóirat: Emlékkönyv Dr. Kemenes Béla egyetemi tanár 65. születésnapjára. Acta Jur. et Pol. Szeged

The powers of national courts to apply rules of international law
--
1-18. old., 1991
Kötet/Folyóirat: Questions of international law. Vol.5.

El papel del tercer mundo en el desarrollo del derecho internacional
--
7-20. old., 1987
Kötet/Folyóirat: ABISMO Bp

A nemzetközi szerződések és az állam
--
273 p., 1987
Kötet/Folyóirat: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp

A harmadik világ szerepe a nemzetközi jog fejlődésében
--
7-29. old., 1986
Kötet/Folyóirat: Szakadék

Az ekocídiumért való nemzetközi jogi felelősség kérdései.
--
156 p., 1984
Kötet/Folyóirat: OTTKT kutatási célprogram keretében az OKTH belső kiadványa

Einige Hauptfragen der Anwendung der Normen des Völkerrechts im innerstaatlichen Bereich.
--
, 1983
Kötet/Folyóirat: Acta Jur. et Pol. Szeged, Tomus XXX. Fasc.2. 37 p.

A nemzetközi szerződések a jogforrási hierarchiában.
--
3-75. old, 1983
Kötet/Folyóirat: A közigazgatás fejlesztésének nemzetközi jogi kérdései II.köt. A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos kutatási főirány Programirodája

A nemzetközi jogi normák "transzformálása" az államon belüli jog szférájába
--
6-97.old., 1981
Kötet/Folyóirat: A közigazgatás fejlesztésének nemzetközi jogi kérdései I. köt. (1. rész) A közigazgatás fejlesztésének komplex tudományos vizsgálata. Országos kutatási főirány Programirodája

A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonya - egyes államok alkotmányai alapján.
--
, 1978
Kötet/Folyóirat: Acta Jur. et Pol. Szeged, Tomus XXV. Fasc. 1. 32 p.

Az „ekocidium” kérdéséről.
--
230-239. old., 1974
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Az USA dél-vietnami intervenciója és a nemzetközi jog. In: Bodnár László – Bruhács János: A vietnami háború néhány kérdése az új szellemű nemzetközi jog tükrében
--
34-59. old., 1973
Kötet/Folyóirat: Acta Jur. et Pol. Tom. XX., Fasc. 5.,

A szerződésen kívüli kártérítési felelősség egyes kérdései az Európai Unióban.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2013
Kiadó: In: Európai jog, 2013. (13. évf.) 3. sz. 48-57. p.

Exclusive Distribution Agreements Exempted under Art. 101(3) TFEU.
-Gombos Katalin-
Badia Fiesolana, 2013
Kiadó: European University Institute.

Vörös Imre: Csoportkép Laokoónnal – A magyar jog és az alkotmánybíróság vívódása az európai joggal című könyvéről.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2013
Kiadó: In: Jogtudományi Közlöny 2013. (68. évf.) 2. sz. 97-100. p.

Az Európai integráció jogi fundamentumai (Szerkesztette: Szabó Marcel, Láncos Petra Lea és Gyeney Laura) című tanulmánykötetről.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2012
Kiadó: In: Európai jog, 2012. (12. évf.) 6. sz. 50-52. p.

Végrehajtás a nemzetközi jog és az Európai Unió joga alapján. e-jegyzet.
-Gombos Katalin-
Pécs, 2012
Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

A fogyatékkal született gyermek saját jogú kártérítési igényéről - avagy egy jogegységi döntés margójára.
-Gombos Katalin-
Szeged, 2012
Kiadó: In: Ünnepi ekönyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Az Európai Unió joga. e-learning tananyag
-Gombos Katalin-
Budapest, 2012
Kiadó: CompLex Kiadó

Bírói jogvédelem az Európai Unióban – Lisszabon után.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2011
Kiadó: CompLex Kiadó

Az Európai Unió jogának alapjai.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2012
Kiadó: CompLex Kiadó.

„Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések magyarázata (Szerkesztette: Osztovits András)
-Gombos Katalin-
Budapest, 2012
Kiadó: In: Európai jog, 2012. (12. évf.) 1. sz. 38-40. p.

A fogalom-meghatározások jelentősége a Brüsszel I rendelet módosítása kapcsán.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2012
Kiadó: (In: A Brüsszel I. rendelet reformja. (tanulmánykötet) Szerkesztette: Osztovits András. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 2012. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, 2063-4757. 2. köt. 22-33. p.)

Reflexiók egy akadémiai székfoglalóhoz.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2011
Kiadó: In: Jogtudományi közlöny, 2011. (66. évf.) 11. sz. 575-582. p.

Az uniós jogból fakadó bírói jogvédelmi eszközök szintjei és lépcsőfokai.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2011
Kiadó: (In: Európai jog, 2011. (11. évf.) 5. sz. 35-45. p.)

A bírák nagy kézikönyve. 6. rész 1. cím 943-961. p.; 6. rész 11-17. cím 1111-1206. p.; 7. rész 1207-1407. p.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2011
Kiadó: CompLex Kiadó

Eljárás nemzetközi bíróságok előtt.
-Gombos Katalin-
Szeged, 2010
Kiadó: Pólay Elemér Alapítvány

„Általános Európai jog” és „Előzetes döntéshozatal” e-learning fejlesztett tananyag
-Gombos Katalin-
Budapest, 2010
Kiadó: On-line Kiadó és Magyar Bíróképző Akadémia

A jogértelmezés jelentősége a közösségi jogban - avagy az értelmezési elsődlegesség elvéről.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2010
Kiadó: (In: Európai jog, 2010. (10. évf.) 2. sz. 3-10. p.)

Az alapjogok helyzetének változása az Európai Bíróság joggyakorlata tükrében.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2010
Kiadó: (In: Jogtudományi közlöny, 2010. (65. évf.) 2. sz. 90-97. p.)

A Cartesio ügy eljárási cselekményeiről.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2009
Kiadó: (In: Európai jog, 2009. (9. évf.) 2. sz. 3-7. p.)

Tudósítás az Európai Bíróság előtti Cartesio ügyről.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2009
Kiadó: (In: Jogtudományi közlöny, 2009. (64. évf.) 5. sz. 234-240. p.)

Bírói jogvédelem az Európai Unióban.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2009
Kiadó: CompLex Kiadó

A polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés legújabb fejleményei.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2009
Kiadó: (In: Jogtudományi Közlöny 2009. 3. szám 130-138. p)

„Általános Európai jog” és „Előzetes döntéshozatal” e-learning tananyag
-Gombos Katalin-
Budapest, 2008
Kiadó: On-line Kiadó és Magyar Bíróképző Akadémia

Igazságügyi Együttműködés az Európai Unióban. (Bevezetés és II. fejezet 5-7, 45-59 p. Társszerző: Karsai Krisztina)
-Gombos Katalin-
Szeged, 2005
Kiadó: Szegedi Európa-jogi Szakkönyvtár

Javaslatok a polgári eljárásjog hazai módosításához az uniós csatlakozás küszöbén.
-Gombos Katalin-
Budapest, 2004
Kiadó: (In: Európai Tükör Műhelytanulmányok. 2004. 95. szám 37-43. p)

Az EU versenyjoga
-Gombos Katalin-
Budapest, 2004
Kiadó: (In: Európai jog a gyakorlatban. Kézikönyv a magyar bírák számára. Szerkesztette: Dr. Donat Ebert. Budapest, OITH 2004. 268-284 p. Társszerző: Dr. Ócsai Beatrix)

Jogértelmezés a nemzeti és a közösségi jogban
-Gombos Katalin-
Budapest, 2004
Kiadó: (In: Európai jog a gyakorlatban. Kézikönyv a magyar bírák számára. Szerkesztette: Dr. Donat Ebert. Budapest, OITH 2004. 77-93 p)

A szabadságjogok fogalmáról
-Gombos Katalin-
Szeged, 1992
Kiadó: (In: Emlékkönyv dr. Cséka Ervin egyetemi tanár születésének 70. és oktatói munkásságának 25. évfordulójára. Szerkesztette: Tóth Károly, Szeged, JATE ÁJTK 1992. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominate. Acta juridica et politika. Tom. 41. fasc. 10. 145-153. p)

From traditional fundamental rights to the modern concept of civil liberties
-Gombos Katalin-
Szeged, 1991
Kiadó: (In: In memoriam dr.Kovács István akadémikus, egyetemi tanár. Szerkesztette: Tóth Károly, Szeged, JATE ÁJTK 1991. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominate. Acta juridica et politika. Tom. 40. fasc. 7. 107-118. p)

A klasszikus alapjogoktól a szabadságjogok modern fogalmáig
-Gombos Katalin-
Szeged, 1990
Kiadó: (In: Emlékkönyv dr. Antalffy György egyetemi tanár oktatói működésének 40. és születésének 70. évfordulójára. Szerkesztette: JATE ÁJTK Tudományos Bizottság, Szeged, JATE ÁJTK 1990. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominate. Acta juridica et politika. Tom. 39. fasc. 6. 57-66. p)

Szabadságjogok akkor és most: A nagy francia forradalom kétszázadik évfordulóján.
-Gombos Katalin-
Miskolc, 1989
Kiadó: In: Napjaink: észak-magyarországi irodalmi és kulturális lap, 1989. (28. évf.) 7. sz. 3-6. p.

Illegális kábítószerek - büntető igazságszolgáltatás - terápia
--
638-640. p., 1994/10. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Két német szakkönyv
--
104. p., 1994/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

Egyedülálló mű (Új büntetés-végrehajtási tankönyv Németországban)
--
86-87. p., 1992/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

Szabadságvesztés és szurrogátumai a német és a külföldi jogban
--
207-209. p., 1987/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Jescheck, H. H. (Hrsg.): Die Freiheitsstrafe und ihre Surrogate im deutschen und ausländischen Recht
--
372-374. p., 1986. (3-4)
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, 38

Maurach – Zipf: Strafrecht Allgemeiner Teil
--
486-488. p., 1985/8. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Ferencz Zoltán: „A bűncselekmény-szituáció kriminológiai jellemzői” c. kandidátusi értekezéséről
--
177-181. p., 1984/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Empirische Kriminologie. Herausgegeben von der Forschungsgruppe Kriminologie. (Günther Kaiser)
--
968-972. p., 1981/11. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Horváth Tibor: „A büntetési elméletek fejlődésének vázlata” c. könyvéről
--
799-803. p., 1981/9. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Büntetőjogi jegyzetvita Szegeden
--
690-696. p., 1977/12. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Both Ödön: „A stuprum violentum a kései feudális magyar büntetőjogban 1790-1948” c. művéről
--
60-62. p., 1977.
Kötet/Folyóirat: Somogyi Könyvtári Műhely

Tokaji Géza: „Adalékok a bűncselekményfogalom felépítéséhez” c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitájáról
--
292-293. p., 1973/5. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Gondolatok az életfogytig tartó szabadságvesztésről
--
265-271. p., 2013/5. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Gondolatok a hosszú tartamú szabadságvesztésről és az európai börtönnépességről
--
1-16. p., 2013/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

A jogi tárgy német büntetőjogi dogmatörténetéről
--
327-335. p., 2010/7-8. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny LXV. évf.

Hans-Heinrich Jescheck professzor halálára
--
321. p., 2010/6. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny LXV. évf.

A svájci büntetés-végrehajtásról és a fejlődési perspektívákról. Andrea Baechtold: Strafvollzug c. könyvéről
--
109-116. p., 2009/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

Gondolatok és kérdések a jogellenesség és a jogi tárgy köréből
--
10-28. p., 2009/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Bűnügyi Szemle

Stádiumok, elkövetők és szankciók (Gondolatok és reflexiók az új Btk. általános részi Tervezetéhez)
--
769-782. p., 2008/12. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Gondolatok és kérdések a jogellenesség és a jogi tárgy köréből
--
19. p., 2008/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogelméleti Szemle

A jogtalanság (jogellenesség) és a bűnösség elválasztásáról
--
292-299. p., 2008/6. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Gondolatok és kérdések a jogellenesség köréből
--
3-10. p., 2008/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

Gondolatok a jogi tárgyról
--
3-8. p., 2008/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

A Büntető törvénykönyv kodifikációja, a szankciórendszer reformja, a Btk. általános részi hivatalos tervezet szankcióiról
--
273-282. p., 2007.
Kötet/Folyóirat: Kriminológiai Közlemények 64.

A közérdekű munka szabályozásáról, alkalmazásáról, végrehajtásáról
--
705-716. p., 2007/12. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Észrevételek az új Btk. általános részének hivatalos tervezetéhez
--
3-23. p., 2007/7-8. sz.
Kötet/Folyóirat: Rendészeti Szemle

A jogtalanság, illetve a jogellenesség és a bűnösség elválasztásáról – német dogmatikai háttérrel
--
, 2007/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogelméleti Szemle

A fiatalkorúak új svájci büntető törvényéről
--
8-18. p., 2007/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

Helyzetkép-vázlat a büntetőjogi dogmatikáról
--
273-282. p., 2007/5. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Az alkalmatlan kísérletről európai kitekintéssel
--
26-34. p., 2007/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Az ellenség-büntetőjogról, a jogállami büntetőjog eróziójáról
--
65-75. p., 2007/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

A vegyes bűnösségű bűncselekmények egyes dogmatikai problémáiról
--
24-34. p., 2005/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

Az Európai Uniós országok fogvatartotti rátájának alakulásáról
--
77-84. p., 2005/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

Az Európai Uniós országok fogvatartotti rátájának alakulásáról
--
32-35. p., 2005/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

A hosszú tartamú szabadságvesztés büntetőjogi kérdéseiről
--
15-30. p., 2005.
Kötet/Folyóirat: Csillagbörtön 1885-2005. Előadások a hosszútartamú szabadságvesztés témakörében

Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen
--
15-33. p., 2005.
Kötet/Folyóirat: Zbornyik radova, collected papers, XXXIX, 1

A közérdekű munka egyes európai államok büntetőjogában
--
219-228. p., 2004.
Kötet/Folyóirat: Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára. (szerk.: Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor)

A közérdekű munka egyes európai államok büntetőjogában
--
3-9. p., 2004/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

Gondolatok a jogos védelemről. Európai Jog
--
4-12. p., 2004/4. évf. 4. szám melléklete
Kötet/Folyóirat: Európai Büntetőjog

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. Fejezet) de lege ferenda – II. rész
--
17-25. p., 2004/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. Fejezet) de lege ferenda – I. rész
--
22-28. p., 2004/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

A büntetés végrehajtásának – részbeni – felfüggesztéséről
--
25-32. p., 2003/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

Európai kihívások, magyar válaszok a büntetőjog és a büntetés-végrehajtás területén
--
13-26. p., 2003/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

Ústup od tradicních a zavádení novych sankcí v Madarsku
--
257-261. p., 2002/9. sz.
Kötet/Folyóirat: Trestneprávní Revue

Az európai büntetőjog fejlődési irányairól és jogállami alapjairól
--
3-8. p., 2002/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Európai Jog

Adatok és gondolatok a börtönnépesség alakulásáról
--
68-84. p., 2002/2-3. sz.
Kötet/Folyóirat: Belügyi Szemle

Az újszülött megöléséről európai kitekintéssel
--
19-20. p., 2002/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

A vagyonelkobzásról
--
11-18. p., 2002/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

A büntethetőségi akadályok szabályozása az új Büntető Törvénykönyvben, különös tekintettel a jogellenességet kizáró okokra
--
26-32. p., 2001/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

A büntetőjogi szakciórendszer reformja. Büntetések és intézkedések az új Büntető Törvénykönyvben
--
3-13. p., 2001/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

A bűncselekmények súly szerinti felosztása
--
10-11. p., 2001/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

A bűncselekmény törvényi fogalmáról jogösszehasonlító kitekintéssel
--
7-9. p., 2001/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Büntetőjogi Kodifikáció

Az európai büntetőjog fogalmáról
--
5-7. p., 2001/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Európai Jog

Schultheisz Emil és Fonyó Antal életútjáról és munkásságáról
--
48-52. p., 2001/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Az elmúlt évtizedben (A büntetés-végrehajtási jog fejlődése, módosulásai)
--
24-32. p., 2000/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

A büntetőjogi szankciórendszer továbbfejlesztésének egyes elvi és gyakorlati kérdéseiről
--
5-15. p., 1999/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

A büntetőjog legújabb nemzetközi és hazai változásairól
--
65-73. p., 1998/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

A fiatalkorúak büntetőjogi kezelése Magyarországon. (Görög nyelven)
--
1137-1154. p., 1997/5. sz.
Kötet/Folyóirat: YPERASPISI

Új fejlődési irányok, avagy a tradicionális jogállami büntetőjog eróziója
--
333-337. p., 1997/6. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Célok és alapelvek a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása körében
--
200-204. p., 1996/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

A vagyonelkobzás büntetés alkotmányi tilalma?
--
24-26. p., 1996/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Hosszú tartam. A szabadságvesztés egyes elméleti kérdéseiről
--
18-25. p., 1995/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

Földrészünk. Kriminológia és büntetés-végrehajtás Európában
--
15-19. p., 1995/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

A nullum crimen/nulla poena sine lege alapelvről
--
257-270. p., 1995/5. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

A feltételes szabadságra bocsátásról
--
21-26. p., 1995/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Belügyi Szemle

Zur Problematik der Verjährung in Ungarn
--
880-889. p., 1994.
Kötet/Folyóirat: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 107

Ungarn: Richtung Rechtsstaat
--
14. p., 1994.
Kötet/Folyóirat: Neue Kriminalpolitik

Hozzászólás Wiener A. Imre: "A büntető joghatóság és a nemzetközi jog" c. tanulmányához
--
268-272. p., 1993/3-4. sz.
Kötet/Folyóirat: Állam- és Jogtudomány XXXV.

Súlypontok (Az osztrák büntetés-végrehajtási jog reformjáról)
--
87-90. p., 1994/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

A fiatalkorúak büntetőjogi reformjának szükségességéről
--
285-293. p., 1994/5. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Felmérés Szegeden (Életfogytiglanosok ...)
--
20-23. p., 1993/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

Jogállamban
--
1-12. p., 1993/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

A bűncselekmény áldozatainak állami kártalanításáról
--
200-205. p., 1993/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Jóvátétel mint a konfliktusfeloldó büntető igazságszolgáltatás egyik formája
--
4-36. p., 1993.
Kötet/Folyóirat: Kriminológiai Közlemények, 48.

Jóvátétel mint a konfliktusfeloldó büntető igazságszolgáltatás egyik formája
--
89-100. p., 1993/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Életközelben (Rövid tartamú szabadságvesztés Svájcban)
--
84-89. p., 1992/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

Az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés az európai államok büntetőjogában
--
8-14. p., 1992/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

A fogvatartottak jogi helyzete Nyugat-Európában
--
22-30. p., 1991/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

A rövid tartamú szabadságvesztés és szurrogátumai
--
588-593. p., 1991/10. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Nemzetközi kitekintés az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetés végrehajtásáról
--
1-8. p., 1991/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

Javaslatok Btk. egyes büntetési nemeinek módosítására
--
72-76. p., 1991/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Az osztrák büntetésvégrehajtás jogi alapjai, elvei és szervezeti rendszere
--
316-320. p., 1990/7-8. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

A nyugatnémet büntetésvégrehajtás elvi alapjai
--
207-214. p., 1990/6. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

John Howard, a büntetésvégrehajtás klasszikusa
--
55-56. p., 1990/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

A bv. jog a nyugat-európai jogrendszerekben
--
1-4. p., 1990/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

A büntetésvégrehajtás helyzete ma és holnap – egy nemzetközi szeminárium tükrében
--
39-41. p., 1990/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

A nyugatnémet és a magyar szankció- és büntetésvégrehajtási gyakorlat összehasonlítása
--
226-238. p., 1990/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

A lengyel büntetőjog reformról (Törvények, vélemények, viták)
--
834-842. p., 1989/9. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Die Freiheitsstrafe und deren Vollzug in Ungarn
--
210-215. p., 1989.
Kötet/Folyóirat: Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe

A nyugatnémet büntetés-végrehajtás szervezeti rendszere
--
112-118. p., 1989/8. sz.
Kötet/Folyóirat: Belügyi Szemle

A büntetőjog fejlődése Európában 1984-1986 között
--
210-211. p., 1989/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

A halálbüntetés alkalmazása és végrehajtása az Amerikai Egyesült Államokban
--
25-29. p., 1987/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Belügyi Szemle

Mogucnosti Primene sankcija bez lisenja slobode u Madarskoj
--
114-118. p., 1986/9. sz.
Kötet/Folyóirat: Pravo teorija i praksa

A büntetés-végrehajtási intézetek túltelítettségéről
--
48-52. p., 1986/12. sz.
Kötet/Folyóirat: Belügyi Szemle

A halálbüntetés elrettentő hatásának vizsgálata
--
927-934. p., 1986/11. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

A terhességmegszakítás és a magzatelhajtás egyes jogi illetve büntetőjogi kérdései
--
633-642. p., 1986/7-8. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Áttekintés a közhasznú munkavégzésre kötelezésről mint új alternatív büntetőjogi szankcióformáról
--
417-424. p., 1986/9. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Differenciálás a büntetésvégrehajtásban. Korreferátum
--
14-19. p., 1986/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Módszertani füzetek

A büntetésvégrehajtás Svájcban
--
12-13. p., 1986/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogpolitika

Európai körkép a halálbüntetésről
--
7-8. p., 1986/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogpolitika

Még egyszer a rövid tartamú szabadságvesztésről
--
918-928. p., 1985/10. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar jog

Das Recht der strafrechtlichen Massregeln in Ungarn
--
424-435. p., 1985.
Kötet/Folyóirat: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 97.

Kriminalitätsentwicklung und Strafpraxis in Ungarn nach dem Inkrafttreten des StGB von 1978.
--
176-186. p., 1985/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 68.

A büntetés-végrehajtás összehasonlító elemzéséről
--
14-20. p., 1985/10. sz.
Kötet/Folyóirat: Belügyi Szemle

A kínai Btk.
--
14-15. p., 1985/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogpolitika

Nem mindenható eszköz. Vita a szigorított őrizetről
--
6. p., 1985/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogpolitika

Magyar-osztrák konferencia a büntetőjog és a büntetőeljárásjog aktuális problémáiról
--
158-161. p., 1984/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

A büntetőjogi intézkedések kiszabására vonatkozó elvek
--
627-633. p., 1984/3. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

A büntetőjogi intézkedések igazolásáról, indokoltságáról
--
575-581. p., 1984/10. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Einzelne Fragen des Sanktionssystems des neuen ungarischen Strafgesetzbuches
--
389-400. p., 1984.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, 26 (3-4)

Intézkedések a büntető jogkövetkezmények rendszerében
--
801-810. p., 1983/9. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Az észak-amerikai és a svéd kriminálpolitikai irányváltásról
--
726-732. p., 1983/11. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Szabadságelvonással járó intézkedések a veszélyes visszaeső bűnelkövetőkkel szemben
--
88-96. p., 1983/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

A büntetésvégrehajtás helyzete a Német Szövetségi Köztársaságban
--
1047-1050. p., 1982/11. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának egyes újonnan vitatott kérdései
--
102-109. p., 1982/2. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

A gyermekek büntetőjogi védelme és korai bűnelkövetésük megelőzése
--
258-262. p., 1980/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Szociálterápiai intézmények, mint a büntetési célok elérésének eszközei egyes európai országokban
--
183-194. pl., 1980.
Kötet/Folyóirat: Büntetés-végrehajtási rendszerek - büntetés-végrehajtási jog (szerk.: Horváth Tibor)

Szociálterápiai intézmények, mint a büntetési célok elérésének eszközei egyes európai országokban
--
37-45. p., 1978/1. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

A XIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának ülései
--
746-749. p., 1977/8. sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

A magatartás-felügyelet – mint új intézkedés – a Német Szövetségi Köztársaság hatályos büntetőjogában
--
285-287. p., 1975/5. sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

A (büntetőjog)tudomány ismérveiről, hazai előzményeiről és kezdeteiről
--
353-363. p., 2012.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXXIV. Fasc.

A jogi tárgy német büntetőjogi dogmatörténetéről
--
591-604. p., 2010.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXXIII. Fasc. 39. (Ruszoly József Emlékkönyv)

Über die Entwicklung und den Hinterdrund der Gefangenraten in Ungarn von den 1980 er Jahren bis in die heutigen Tage
--
363-395. p., 2009.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXXII. Fasc. 14.

Feuerbach büntetési és törvényességi teóriája
--
347-386. p., 2008.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXXI. Fasc. 12.

Vázlat a büntetőjogi dogmatikáról
--
537-555. p., 2007.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXIX. Fasc. 33. (Tanulmányok dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára.; szerk.: Tóth Károly)

Kant büntetési teóriájáról metafizikai-morálfilozófiai felfogásának tükrében
--
37. p., 2007.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXX. Fasc. 12.

Az ellenség-büntetőjogról, a jogállami büntetőjog eróziójáról
--
21. p., 2006.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXVIII. Fasc. 17.

A vegyes bűnösségű bűncselekmények egyes dogmatikai problémáiról
--
24. p., 2005.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXVII. Fasc. 14.

Munkabüntetések a büntetőjog szankciórendszerében. (Arbeitsstrafen im Sanktionensystem des Strafrechts)
--
323-340. p., 2004.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXIV. Fasc. 17. (Tanulmányok Dr. Nagy László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára; szerk.: Tóth Károly)

Esetek és nézetek a büntetőjogi végszükség köréből
--
661-680. p., 2004.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXV. Fasc. 35. (Tanulmányok dr. Molnár Imre egyetemi tanár 70. születésnapjára. Jakab Éva gondozásában. szerk.: Tóth Károly)

Egyes büntetésekről és büntetőjogi intézkedésekről de lege lata és de lege ferenda
--
69. p., 2003.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXIII. Fasc. 14.

Európai büntetőjog – magyar szemmel
--
73-74.p. , 2000/5.sz.
Kötet/Folyóirat: Collega

Az európai kriminálpolitika megszületése
--
9-18.p., 2012.
Kötet/Folyóirat: Európai Jog

Gondolatok a hatályos magyar büntetőjog főbüntetési nemeiről
--
385-397. p., 2000.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LVIII. Fasc. 27.

A büntetőjogi szankciórendszer továbbfejlesztésének egyes elvi és gyakorlati kérdéseiről
--
209-226. p., 1999.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LV. Fasc. 16.

Az Európai Parlament határozata az Európai Unión belüli fogva tartási körülményekről
--
5-12.p., 1999/3.sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

Gondolatok az európai büntetőjogról egy könyvismertetés okán
--
92-96.p., 2008/2.sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Büntetés-végrehajtás Magyarországon
--
1-23. p., 1998.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasc. 13.

A büntetőjog legújabb változásairól - nemzetközi és hazai kitekintés alapján
--
251-264. p., 1998.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LIII. Fasc. 18.

Tankönyv az európai büntetőjogról avagy új jövevény a bűnügyi tudományok családjában (Bernd Hecker: Europäisches Strafrecht)
--
48-51.p., 2005/3.sz.
Kötet/Folyóirat: Európai Jog

Kriminálpolitika és büntető igazságszolgáltatás Nagy-Britanniában a ’90-es években (szerk. Lévay Miklós)
--
441-445.p., 2001/7.sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

Speciális fogvatartotti kategóriákról: az elzárásról és az idegenrendészeti őrizetről
--
385-398. p., 1996.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XLIX. Fasc. 26.

Az anyagi büntetőjog és az alkotmány
--
79-95. p., 1996.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XLVII. Fasc. 6.

Büntetőjog-tudomány határok nélkül. (Das erste deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloquium)
--
184-190.p., 1999/4.sz.
Kötet/Folyóirat: Jogtudományi Közlöny

Erdősy Emil – Földvári József – Tóth Mihály: Magyar Büntetőjog – Különös Rész
--
570-571.p., 1998/9.sz.
Kötet/Folyóirat: Magyar Jog

A bűnösségen alapuló felelősség elvéről
--
183-195. p., 1996.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XLVIII. Fasc. 15.

Gondolatok Finkey Ferenc egykori szegedi egyetemi tanárról és anyagi büntetőjogászról
--
231-241. p., 1996.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus I. Fasc. 17.

Aki bújt, bújt, aki nem, nem. Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában
--
185-192.p., 2010.
Kötet/Folyóirat: Csíny vagy bűn? Kalandozások a jog és az erkölcs (b)irodalmában (szerk.: Kiss Anna – Kiss Henriett – Tóth J. Zoltán)

Korreferátum az európai bűnügyi együttműködés és az emberi jogok témakörében
--
238-244.p., 2007.
Kötet/Folyóirat: Huszonhatodik Jogász Vándorgyűlés (Szeged, 2007. október 11-13.) Magyar Jogászegylet

A bűncselekmény áldozatainak állami kártalanításáról
--
287-298. p., 1993.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XLIII. Fasc. 24.

Az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésről
--
377-400. p., 1992.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XLI. Fasc. 26.

Az európai elfogatóparancs és az átadási eljárás
--
1-36.p., 2004.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus LXVI. Fasc. 12

Drogjog Ausztriában
--
1-26.p., 2001.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica. Tomus LIX. Fasc. 8.

Alkotmány – szabadságelvonás – büntetésvégrehajtás
--
245-262. p., 1991.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XL. Fasc. 16.

Sanktions- und Strafvollzugspraxis in der Bundesrepublik Deutschland und in Ungarn im Vergleich
--
163-175. p., 1990.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XXXIX. Fasc. 14.

A kábítószer-fogyasztás büntetendősége. Elvek, elméletek pro és kontra
--
1-33.p., 1998.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica. Tomus LIV. Fasc. 11.

Az ultima ratio elvről – másképpen
--
253-260.p., 2012.
Kötet/Folyóirat: . In: „Sapienti sat…” Ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára (szerk.: Juhász Zsuzsanna, Nagy Ferenc, Fantoly Zsanett)

A szabadságvesztés-büntetés és végrehajtás a lengyel büntetőjogban
--
201-213. p., 1998.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XXXVIII. Fasc. 16.

A halálbüntetés az USA-ban
--
211-236. p., 1987.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XXXVII. Fasc. 15.

Az uborkatolvaj feláldozható avagy szemfényvesztő büntetőjogi ítélkezés
--
341-350.p., 2011.
Kötet/Folyóirat: Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére (szerk.: Gál István László)

A közrend európai (jogi) fogalma
--
29-38.p., 2011.
Kötet/Folyóirat: Tanulmányok a „Rendészeti kutatások – a rendvédelem fejlesztése” című tudományos konferenciáról (szerk.: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán)

A svájci büntetőjogi szankciórendszer
--
145-160. p., 1986.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XXXVI. Fasc. 12.

Az új Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének egyes kérdései
--
1-36. p., 1981.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XXVIII. Fascilius 3.

Jogirodalmi viták az Alkotmánybíróság egy határozata nyomán, avagy a büntetőjogi törvényesség elve és a nemzetközi bűnügyi együttműködés
--
445-454.p., 2010.
Kötet/Folyóirat: Tanulmányok Ruszoly József 70. születésnapjára (szerk.: Balogh Elemér – Homoki-Nagy Mária)

Európai bűnügyi együttműködés és alkotmányosság
--
21-24.p., 2009. június 5.
Kötet/Folyóirat: Tudományos előadóülés a Bűnügyi Oktatók Országos Találkozóján

A büntetéssel fenyegetett cselekményt elkövető gyermekek helyzete és a velük szemben alkalmazható eszközök Magyarországon
--
225-240. p., 1980.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XXVIII. Fascilius 10.

Áttekintés az egyes európai államok szociálterápiai jellegű intézményeiről
--
1-26. p., 1978.
Kötet/Folyóirat: Acta Juridica et Politica Tomus XXV. Fascilius 3.

Régi idők tömlöcei (Recenzió Mezey Barna könyvéről)
--
117-119. p., 2010/4. sz.
Kötet/Folyóirat: Börtönügyi Szemle

A közbeszerzés és a piaci verseny a büntetőjog határán
--
95-106.p., 2008.
Kötet/Folyóirat: Acta Conventus de Jure Civili

Gondolatok a büntetőjogi fogyasztóvédelemről
--
349-363.p., 2007.
Kötet/Folyóirat: Tanulmányok Dr. Besenyei Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára (szerk.: Szabó Imre)