Aktuális
Rendezvényeink
Doktori védéseink
Doktoranduszaink
Hasznos információk
Letöltés
Szabályzatok
Elérhetőség

Tudományos figyelő
Tudományos figyelő

Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. In: (Varga István szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János. II. 538 p., 365 – 376. p. ISBN 978 963 312 176 4
-Szabó Imre-
Budapest, 2013.
Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó

A választottbíráskodás hazai fejlődése és a polgári perrendtartás rekodifikációja. In: (Nagy Csongor István szerk.) Liber Amicorum János Martonyi. Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére. 400 p. 118-127. p. ISBN 978 963 258 224 5
-Szabó Imre-
Budapest, 2014
Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Inheritance c. előadás
--
The Uiversity of Edinburgh, Law School, 2014. 06. 13.
Kötet/Folyóirat: The Oxford Handbook of Roman Law and Society

Tovább>>

Doktori Iskola > Rólunk
Rólunk

 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája tíz évvel ezelőtt, 2002-ben alakult, az ezt megelőző időszakban egyéni képzésben vettek részt a doktoranduszok. A Doktori Iskolának jelenleg 14 egyetemi tanár törzstagja van, s az érdeklődőknek összesen 11 különböző képzési programban nyújtunk lehetőséget doktori tanulmányok folytatására. A doktori témavezetők száma magas, a neves egyetemi tanárok mellett a nagy tapasztalattal rendelkező docensek és a docensek ifjabb generációja is ellát témavezetői feladatokat, így minden érdeklődőnek tudunk a témaválasztásának megfelelő konzulenst biztosítani.

A széleskörű képzési programoknak megfelelően nemcsak jogász végzettségű, hanem a munkaügyi vagy társadalombiztosítási, közigazgatási, nemzetközi tanulmányok vagy politológia mesterdiplomával rendelkezőket is fogadni tudjuk. Hogy a szervezett képzést a doktoranduszok szakterületéhez tudjuk igazítani, két modult alakítottunk ki, ahol részben eltérő a kötelező kurzusok összetétele: a PhD-hallgatók közjogi és civilisztika képzési modulban folytathatják tanulmányaikat. Emellett idegen nyelvi modul is működik, ahol részben a Doktori Iskola oktatói, részben pedig neves külföldi vendégprofesszorok tartanak idegen nyelvű kurzusokat. Külföldi hallgatókat is lehetőséget biztosítunk a fokozatszerzésre.

Doktoranduszaink száma évről évre nő, jelenleg évente 35-35 fő PhD-ösztöndíjas hallgató kezdi meg nálunk tanulmányait, s az állami ösztöndíjasok mellett az utóbbi években projektfinanszírozású ösztöndíjakat is sikerült biztosítanunk. A Doktori Iskola vezetése elkötelezett a szakmai pályázati finanszírozási lehetőségek feltárása és megszerzés mellett. Az ösztöndíjas hallgatók mellett évről évre egyre nagyobb számban kezdik meg doktori tanulmányaikat külsős, a munkaerőpiacon jelenlévő, költségtérítéses hallgatók. A nyugat-európai trendeknek megfelelően a magyar munkaerőpiacon is egyre nagyobb értéke és jelentősége van és a lesz a komoly szakmai befektetéssel elért PhD-fokozatnak, úgy az állami-igazságszolgáltatási, mint a magánszférában. A fokozatszerzések száma is folyamatosan nőtt a Doktori Iskola megalakulása óta:  2011-ben 7, 2012-ben 7, 2013-ban pedig 8 hallgatónk szerzett PhD-fokozatot.


vissza