Aktuális
Rendezvényeink
Doktori védéseink
Doktoranduszaink
Hasznos információk
Letöltés
Szabályzatok
Elérhetőség

Tudományos figyelő
Tudományos figyelő

Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. In: (Varga István szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János. II. 538 p., 365 – 376. p. ISBN 978 963 312 176 4
-Szabó Imre-
Budapest, 2013.
Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó

A választottbíráskodás hazai fejlődése és a polgári perrendtartás rekodifikációja. In: (Nagy Csongor István szerk.) Liber Amicorum János Martonyi. Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére. 400 p. 118-127. p. ISBN 978 963 258 224 5
-Szabó Imre-
Budapest, 2014
Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Inheritance c. előadás
--
The Uiversity of Edinburgh, Law School, 2014. 06. 13.
Kötet/Folyóirat: The Oxford Handbook of Roman Law and Society

Tovább>>

Doktori Iskola > Doktori Iskola - Törzstagok
Doktori Iskola - Törzstagok

 

Név Beosztás Fokozat Tanszék / Intézet
Dr. Badó Attila egyetemi tanár PhD, habil. Összehasonlító Jogi Intézet
Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár PhD, habil. Európai Jogtörténeti Tanszék
Dr. Bobvos Pál egyetemi docens CSc Üzleti Jogi Intézet
Dr. Blutman László egyetemi tanár PhD, habil. Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
Dr. Gellén Klára egyetemi docens PhD, habil. Üzleti Jogi Intézet
Dr. Görög Márta egyetemi tanár PhD, habil. Civilisztikai Tudományok Intézet
Dr. Hajdú József egyetemi tanár PhD, habil. Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár PhD, habil. Magyar Jogtörténeti Tanszék
Dr. Jakab Éva egyetemi tanár DSc, habil. Római Jogi Tanszék
Dr. Karsai Krisztina egyetemi tanár PhD, habil. Bűnügyi Tudományok Intézet
Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár CSc/PhD Bűnügyi Tudományok Intézet
Dr. Paczolay Péter egyetemi tanár CSc, habil. Politológiai Tanszék
Dr. Ruszoly József professor emeritus DSc, habil. Bónis Szeminárium
Dr. Takács Albert egyetemi docens PhD, habil. Közigazgatási Jogi Tanszék
Dr. Tóth Judit egyetemi docens CSc Alkotmányjogi Tanszék
Dr. Trócsányi László egyetemi tanár PhD, habil. Nemzetközi és Regionális Tudományok Intézete

 


vissza