Aktuális
Rendezvényeink
Doktori védéseink
Doktoranduszaink
Hasznos információk
Letöltés
Szabályzatok
Elérhetőség

Tudományos figyelő
Tudományos figyelő

Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. In: (Varga István szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János. II. 538 p., 365 – 376. p. ISBN 978 963 312 176 4
-Szabó Imre-
Budapest, 2013.
Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó

A választottbíráskodás hazai fejlődése és a polgári perrendtartás rekodifikációja. In: (Nagy Csongor István szerk.) Liber Amicorum János Martonyi. Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére. 400 p. 118-127. p. ISBN 978 963 258 224 5
-Szabó Imre-
Budapest, 2014
Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Inheritance c. előadás
--
The Uiversity of Edinburgh, Law School, 2014. 06. 13.
Kötet/Folyóirat: The Oxford Handbook of Roman Law and Society

Tovább>>

Doktori Iskola > Doktori Iskola Oktatói
Doktori Iskola Oktatói

 

 

Név Beosztás Fokozat Tanszék
Dr. Antal Tamás egyetemi docens PhD, Európai Jogtörténeti Tanszék
Dr. Badó Attila egyetemi tanár PhD Összehasonlító Jogi Intézet
Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár PhD Európai Jogtörténeti Tanszék
Dr. Blutman László egyetemi tanár PhD Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
Dr. Bobvos Pál egyetemi docens CSc/PhD Üzleti Jogi Intézet
Dr. Bodnár László professor emeritus CSc/PhD Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
Dr. Csatlós Erzsébet egyetemi adjunktus  PhD Közigazgatási Jogi Tanszék
Dr. Ember Alex egyetemi adjunktus Phd Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Dr. Fantoly Zsanett egyetemi docens PhD Bűnügyi Tudományok Intézet
Dr. Farkas Csaba egyetemi docens PhD Civilisztikai Tudományok Intézet
Dr. Fejes Zsuzsanna egyetemi docens   Politológiai Tanszék
Dr. Gellén Klára egyetemi docens PhD Üzleti Jogi Intézet
Dr. Gombos Katalin egyetemi docens PhD Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
Dr. Görög Márta  egyetemi tanár PhD Civilisztikai Tudományok Intézet
Dr. Gyémánt Richárd egyetemi adjunktus Phd Statisztikai és Demográfiai Tanszék
Dr. Hajdú József egyetemi tanár PhD Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Dr. Hegedűs Andrea egyetemi docens PhD Civilisztikai Tudományok Intézet
Dr. Heka László egyetemi docens PhD Összehasonlító Jogi Intézet
Dr. Herczeg János professor emeritus DSc Statisztikai és Demográfiai Tanszék
Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár PhD Magyar Jogtörténeti Tanszék
Dr. Jakab Éva egyetemi tanár DSc, Akadémikus Római Jogi Tanszék
Dr. Józsa Zoltán egyetemi docens PhD Közigazgatási Jogi Tanszék
Dr. Juhász Zsuzsanna egyetemi docens PhD Civilisztikai Tudományok Intézet
Dr. Kampler Béla egyetemi docens PhD Közigazgatási Jogi Tanszék
Dr. Karsai Krisztina egyetemi tanár PhD Bűnügyi Tudományok Intézet
Dr. Katona Tamás egyetemi tanár PhD Statisztikai és Demográfiai Tanszék
Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens PhD Alkotmányjogi Tanszék
Dr. Kovács László egyetemi docens PhD Politológiai Tanszék
Dr. Kovács Péter egyetemi docens PhD Statisztikai és Demográfiai Tanszék
Dr. Lajkó Dóra egyetemi adjunktus Phd Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Dr. Martonyi János professor emeritus PhD Nemzetközi Magánjogi Tanszék
Dr. Mezei Péter egyetemi docens PhD Összehasonlító Jogi Intézet
Dr. Molnár Imre professor emeritus DSc Római Jogi Tanszék
Dr. Nagy Csongor István egyetemi docens PhD Nemzetközi Magánjogi Tanszék
Dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár CSc/PhD Bűnügyi Tudományok Intézet
Dr. Nagy Tamás egyetemi docens PhD Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
Dr. Nagy Zsolt egyetemi docens PhD Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
Dr. Paczolay Péter egyetemi tanár CSc Politológiai Tanszék
Dr. Papp Tekla egyetemi tanár PhD Civilisztikai Tudományok Intézet
Dr. Petres Tibor egyetemi docens PhD Statisztikai és Demográfiai Tanszék
Dr. Pokol Béla egyetemi tanár DSc Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék
Dr. Révész Béla egyetemi docens PhD Politológiai Tanszék
Dr. Ruszoly József professor emeritus DSc Bónis Szeminárium
Dr. Rúzs Molnár Krisztina egyetemi docens Phd Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék
Dr. Samantha Joy Cheesman egyetemi tanársegéd PhD Összehasonlító Jogi Intézet
Dr. Schiffner Imola egyetemi adjunktus PhD Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
Dr. Soós Edit egyetemi docens PhD Politológiai Tanszék
Dr. Stipta István Mihály egyetemi tanár CSc/PhD Magyar Jogtörténeti
Dr. Szabó Imre egyetemi tanár PhD Civilisztikai Tudományok Intézet
Dr. Szalai Anikó egyetemi adjunktus Phd Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
Dr. Szomora Zsolt egyetemi docens PhD Bűnügyi Tudományok Intézet
Dr. Szondi Ildikó egyetemi docens Phd Statisztikai és Demográfiai Tanszék
Dr. Takács Albert egyetemi docens PhD, habil Közigazgatási Jogi Tanszék
Dr. Tóth Judit egyetemi docens PhD Alkotmányjogi Tanszék
Dr. Tóth Károly tudományos munkatárs Phd Alkotmányjogi Tanszék
Dr. Tóthné Fábián Eszter c. egyetemi tanár CSc/PhD Civilisztikai Tudományok Intézet
Dr. Trócsányi László egyetemi tanár PhD Alkotmányjogi Tanszék
Dr. Váradi Szilvia egyetemi adjunktus PhD Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
Dr. Varga Norbert egyetemi docens PhD Magyar Jogtörténeti Tanszék
Dr. Zakar András egyetemi docens PhD Közigazgatási Jogi Tanszék

 


vissza