Aktuális
Rendezvényeink
Doktori védéseink
Doktoranduszaink
Hasznos információk
Letöltés
Szabályzatok
Elérhetőség

Tudományos figyelő
Tudományos figyelő

Perhatékonyság és a percselekmények időszerűségének elve. In: (Varga István szerk.): Codificatio processualis civilis. Studia in Honorem Németh János. II. 538 p., 365 – 376. p. ISBN 978 963 312 176 4
-Szabó Imre-
Budapest, 2013.
Kiadó: ELTE Eötvös Kiadó

A választottbíráskodás hazai fejlődése és a polgári perrendtartás rekodifikációja. In: (Nagy Csongor István szerk.) Liber Amicorum János Martonyi. Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére. 400 p. 118-127. p. ISBN 978 963 258 224 5
-Szabó Imre-
Budapest, 2014
Kiadó: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Inheritance c. előadás
--
The Uiversity of Edinburgh, Law School, 2014. 06. 13.
Kötet/Folyóirat: The Oxford Handbook of Roman Law and Society

Tovább>>

Doktori Iskola > SZTE-ÁJK Doktori Iskola programjai és vezetői
SZTE-ÁJK Doktori Iskola programjai és vezetői

                                  

Magánjogi kutatások Prof. Dr. Hajdú József
Alkotmány- és jogtörténet Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária
Alkotmány- és közigazgatási jog, statisztika, demográfia, jogi informatika Dr. habil Takács Albert
Bűnügyi tudományok Prof. Dr. Karsai Krisztina
Nemzetközi jog, Európa-jog,  nemzetközi magánjog Prof. Dr. Blutman László
Összehasonlító jog, jogbölcselet, jogszociológia Prof. Dr. Badó Attila
Összehasonlító alkotmány- és büntetőjog-történet Prof. Dr. Balogh Elemér
Politológia Prof. Dr. Paczolay Péter
Római jog és európai magánjogtörténet Prof. Dr. Jakab Éva

 


vissza